Skab værdi og udvikling

Se vores udvalg af kurser

Lean og medarbejderudvikling

does_it__ork(1)

Kurser inden for Lean og medarbejderudvikling giver dig viden om optimering, analyse, effektivisering, udvikling, samarbejde, arbejdsmiljø og sikkerhed. Helt overordnet handler lean om at skabe værdi for kunderne med den mindst mulige indsats.

Ved at lære at udnytte dine personlige ressourcer i forhold til dit job og at identificere områder der er velegnede til innovation, samt at tilegne dig ny viden og lære grundlæggende kompetenceudviklingsmetoder kan du bidrage positivt til virksomhedens vækst.

Effektivisering og kvalitetsstyring
Ved hjælp af en række værktøjer kan du som ansat være med til at effektivisere virksomhedens produktion. Lær bl.a. at anvende SMED til omstillingseffektivisering og at anvende Six Sigma både som grundlæggende og avanceret værktøj. Bliv i stand til at anvende DOE, Statistisk forsøgsplanlægning i forbindelse med et Six Sigma projekt, og lær at bruge det statistiske værktøj SPC i forbindelse med kvalitetsstyring.

Ved at kunne anvende kanbanstyring lærer du i praksis at reducere gennemløbstider i produktionsprocesserne og ved at anvende virksomhedens it-systemer opnår du et større overblik over bl.a. flaskehalse.

UCRN___101_of_202__smal

LEAN
Kurserne i Lean giver kompetencer til at forstå og arbejde med Lean-principper og Lean-værktøjer i produktionen.

Kvalitet, drift og fejlfinding
Kurserne i kvalitet, drift og fejlfinding giver kompetencer til at forstå og arbejde med kvalitetssikring og forebyggelse af fejl i produktionen.

Udvikling og optimering af teams
Kurserne i udvikling og optimering af teams giver kompetencer til at etablere og arbejde i teams.

IT og digitalisering
Kurserne i IT og digitalisering giver kompetencer til at forstå og arbejde med digital styring og dokumentation i produktionen.

Medarbejderudvikling
Kurserne i medarbejderudvikling giver kompetencer til at forstå og arbejde med videndeling, innovation, forretningsforståelse og kompetenceudvikling i produktionen.

Analyse og dokumentation
Kurserne i analyse og dokumentation giver kompetencer til at forstå og arbejde med analyse og effektivisering i produktionen.

Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed
Kurserne i miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed giver kompetencer inden for miljø, sikkerhed og sundhed i produktionen.

Se relevante kurser

Claus A. Nielsen
Afdelingsleder
Med udgangspunkt i at: ”Kompetenceforsyningen skal være i orden” vil vi gennem løbende dialog med virksomhederne drøfte behovet og tilbyde relevante kurser. Vi dækker fra grundlæggende- over faglige- til special kompetencer.

Vi skaber også kontakter til de mange specialister i vores store netværk.