Få tungen på gled

Se vores udvalg af sprogkurser

Sprogkurser

Sprog_f__rste_billede(1)

’Rød grød med fløde’
Dét og så bandeord er som regel det første du som udlænding lærer, når du lander i Danmark.

Vi stiler dog en del højere Hos Kompetencegruppen, hvor vi tilbyder danskkurser til udlændinge i beskæftigelse eller ledige udlændinge, som har bug for at lære sproget, for at kunne forblive eller træde ind på det danske arbejdsmarked.

Hvis du har en udenlandsk baggrund, kan du følge forskellige typer af uddannelse, der både er rettet mod job og mere uddannelse. Du kan tage danskkurser på flere niveauer. Du kan også få vurderet din udenlandske eksamen i relation til det danske arbejdsmarked eller en dansk uddannelse.

Gør det sjovt - og nemmere - at tale med kollegerne
Kompetencegruppen tilbyder basis kurser, som udelukkende koncentrerer sig om sproget; skriftligt, grammatisk og sprogligt. Kurset stiler mod kvalificering til at varetage ufaglært arbejde og tilværelsen som aktiv medborger i det danske samfund.
Der lægges vægt på, at du bliver god til at tale dansk og forstå talt dansk. Først og fremmest skal du kunne klare dig selv til daglig, f.eks. når du køber ind, taler med personalet i børnehaven, taler med lægen og med kollegerne på din arbejdsplads.

Vi tilbyder også særlige uddannelsesforløb, der kombinerer faglig uddannelse med dansk som andetsprog. Kurserne henvender sig både til dig, som udlænding i beskæftigelse eller dig, som er ledig udlænding og gerne vil introduceres til arbejdslivet i et nyt land/i Danmark.
Du får et grundlæggende kendskab til relevant alment og specifikt fagsprog, som du kan anvende til at forstå og tale om fagområdets mest centrale forhold, f.eks. materialer, maskiner, udstyr og arbejdsprocesser.
Samtidig får du et grundlæggende kendskab til det danske sprogs grammatik, som du kan bruge i den faglige og dagligdags kommunikation.
Med et basalt kendskab til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem kan du orientere dig i forhold til jobmuligheder og eventuel yderligere uddannelse.

Billedkunst
Dansk
Dansk for tosprogede
Engelsk
Filosofi
Historie
IT
Matematik
Ordblindeundervisning
Psykologi
Religion
Samfundsfag
Tysk
Hanne Vestergaard Kristensen
Kursus- og Erhvervschef
Kirsten Cæsar
Viceforstander, VUC
Det er så vigtigt at have styr på de basale sprog for at kunne begå sig og komme videre i sit arbejdsliv.
Med sprogundervisning får du de basale ting på plads og du giver dig selv større bevægelsesfrihed, ikke kun i dit arbejdsliv, men helt generelt.