Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Jobrelateret fremmedsprog - basalt Tysk

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan deltageren anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

Sprogkurser

Sprog_f__rste_billede(1)

’Rød grød med fløde’
Dét og så bandeord er som regel det første du som udlænding lærer, når du lander i Danmark.

Vi stiler dog en del højere Hos Kompetencegruppen, hvor vi tilbyder danskkurser til udlændinge i beskæftigelse eller ledige udlændinge, som har bug for at lære sproget, for at kunne forblive eller træde ind på det danske arbejdsmarked.

Hvis du har en udenlandsk baggrund, kan du følge forskellige typer af uddannelse, der både er rettet mod job og mere uddannelse. Du kan tage danskkurser på flere niveauer. Du kan også få vurderet din udenlandske eksamen i relation til det danske arbejdsmarked eller en dansk uddannelse.

Gør det sjovt - og nemmere - at tale med kollegerne
Kompetencegruppen tilbyder basis kurser, som udelukkende koncentrerer sig om sproget; skriftligt, grammatisk og sprogligt. Kurset stiler mod kvalificering til at varetage ufaglært arbejde og tilværelsen som aktiv medborger i det danske samfund.
Der lægges vægt på, at du bliver god til at tale dansk og forstå talt dansk. Først og fremmest skal du kunne klare dig selv til daglig, f.eks. når du køber ind, taler med personalet i børnehaven, taler med lægen og med kollegerne på din arbejdsplads.

Vi tilbyder også særlige uddannelsesforløb, der kombinerer faglig uddannelse med dansk som andetsprog. Kurserne henvender sig både til dig, som udlænding i beskæftigelse eller dig, som er ledig udlænding og gerne vil introduceres til arbejdslivet i et nyt land/i Danmark.
Du får et grundlæggende kendskab til relevant alment og specifikt fagsprog, som du kan anvende til at forstå og tale om fagområdets mest centrale forhold, f.eks. materialer, maskiner, udstyr og arbejdsprocesser.
Samtidig får du et grundlæggende kendskab til det danske sprogs grammatik, som du kan bruge i den faglige og dagligdags kommunikation.
Med et basalt kendskab til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem kan du orientere dig i forhold til jobmuligheder og eventuel yderligere uddannelse.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Forløbet henvender sig til dig med minimale eller ingen tyskfærdigheder, og som gerne vil guides sikkert gennem undervisning i mundtligt tysk med fokus på samtale med tysktalende feriegæster på hotel eller i butik. Vi tager udgangspunkt i jeres jobfunktioner og arbejder derfra med simple jobrelaterede vendinger på tysk.

Online forløb. Kontakt skolen og få en snak omkring mulighederne.
Info om fag
44979 - Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.
Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.

Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk,svensk, norsk og kinesisk.

Fagnummer: 44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.000,00 Uden for målgruppe: DKK 2.812,25