Skab værdi og udvikling

Se vores udvalg af kurser

Hvad betyder LEAN?

Hvad betyder Lean?

"Lean" er engelsk og betyder "slank" eller "trimmet". At arbejde med Lean i virksomheder handler om, at virksomheden får styr på sine arbejdsgange, får reduceret spild og løbende kan tilpasse sig kundernes behov.
At arbejde med og indføre Lean i virksomheden medfører også medarbejderudvikling, udvikling af produktionsgrupper, digitalisering, effektivisering o.m.a.
Læs mere om hvert enkelt område og kursusudbud her nedenfor.
Lean er en ledelsesfilosofi, der betragter forbruget af ressourcer til andet end værdiskabelse for kunden som spild. Ressourceforbrug, der ikke skaber værdi for kunden, er unødvendigt og bør derfor minimeres og om muligt helt fjernes.
Set fra kundens perspektiv er ”værdi” enhver handling eller proces, som kunden er villig til at betale for.
Helt grundlæggende er Lean således fokuseret på at skabe værdi med færre ressourcer.
I tilknytning til Lean som ledelsesfilosofi findes en række gennemprøvede metoder og værktøjer, der overvejende er udledt fra det såkaldte ”Toyota Production System”. Metoderne og værktøjerne har fokus på at sikre både høj produktivitet og kvalitet, men også samtidig høj trivsel for medarbejderne.

HR_LedelseAdobeStock_141652462(1)
Det siger vores kunder og undervisere
Claus A. Nielsen
Afdelingsleder
Med udgangspunkt i at: ”Kompetenceforsyningen skal være i orden” vil vi gennem løbende dialog med virksomhederne drøfte behovet og tilbyde relevante kurser. Vi dækker fra grundlæggende- over faglige- til special kompetencer.

Vi skaber også kontakter til de mange specialister i vores store netværk.