Se vores udvalg af kurser

Sammensæt kurser efter eget ønske og behov

ØKONOMISK OVERBLIK

Kursusgodtgørelse

(VEU-godtgørelse)
- hvem kan få godtgørelse?
• kortuddannede beskæftigede lønmodtagere, såvel privat som offentligt ansatte
• kortuddannede selvstændige erhvervsdrivende
VEU-godtgørelsen er et tilskud til tabt arbejdsfortjeneste og udgør pt. 100% af dagpengesatsen. I 2022 er det 120,68 kr. pr. time/4465 kr. pr. uge. Ansøgningen foregår elektronisk evt. samtidig med tilmelding.

Kursister med en videregående uddannelse skal betale fuld deltagerbetaling. Dog kan virksomheden også få VEU-godtgørelse til medarbejdere med en videregående uddannelse, såfremt de ikke har brugt den de sidste 5 år.

Befordring

Hvem kan få befordring?

• Kortuddannede beskæftigede lønmodtagere
• Kortuddannede selvstændige erhvervsdrivende

Det er en betingelse, at den pågældende ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger erhvervsuddannelserne, med mindre uddannelsen ikke har været anvendt de sidste 5 år.

Nye regler indebærer, at arbejdsgiver, der betaler løn til medarbejdere under uddannelse, skal forestå ansøgning om godtgørelse og/eller tilskud til befordring. I andre tilfælde kan deltageren selv søge.

Daglig transport
Der ydes tilskud til befordring, dvs. tilskud til udgifterne ved den samlede daglige transport fra bopæl til uddannelsessted og retur.

Hvor meget?
Tilskudssatsen til befordring er 0,99 kr. pr. km.
Er det samlede tilskud pr. uddannelse på under 36 kr., udbetales det ikke.
Ved daglig befordring mellem bopæl og uddannelsessted tur/retur er der en kilometergrænse for tilskud på 576 km pr. dag (600 minus 24 km).

Afmeldingsgebyr

Hvis du har tilmeldt dig og alligevel ikke kan deltage, skal du melde afbud.
Meld afbud så tidligt som muligt, så uddannelsesstedet har mulighed for at tilbyde pladsen til en anden. Afmelding kan ske skriftligt eller telefonisk.

Skolen har ret til at opkræve et gebyr, hvis der meldes afbud senere end en uge før kursusstart. Gebyret er på 1500 kr. for kurser med en varighed på 1-5 dage og på 2500 kr. for kurser med en varighed på mere end 5 dage.


Gebyr for udeblivelse
Ved udeblivelse på 1. kursusdag opkræves gebyr på 2500 kr. for kurser med en varighed på 1-5 dage og 3500 kr. for kurser med en varighed på mere end 5 dage.
Afbudsgebyret bortfalder hvis der sendes en anden person af sted på kurset i stedet for den der frameldes. Ovenstående gebyrer betales af arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende.

Overnatning på kursisthotel

Vi kan tilbyde ophold på Kursisthotellet, - stedet hvor du kan nyde de andre kursisters selskab, slappe af og lade op til næste dags kursus.

Tilsynet med Kursisthotellet varetages af personalet på Skolehjemmet.
På Skolehjemmet er der fra kl. 16.30 - 23.00 personale, som kan træffes på Skolehjemmets kontor eller på mobil 21 20 60 48.
Fra kl. 23.00 - 07.00 sover personalet på skolehjemmet, men kan stadig træffes på mobiltelefonen.
Alle yderdøre og opholdsrum vil blive låst af kl. 23.00 - men din nøgle passer til dørene.

Ankomst:
Hvis du ankommer aftenen inden kursusstart udleveres nøglen på skolehjemmets kontor mellem kl. 20.00 og 23.00
Hvis du først ankommer på selve kursusdagen, udleveres nøglen på kurset.

Afrejse:
Ved afrejse bedes værelset være ryddet og forladt inden kl. 08.00.
Nøglen placeres på bordet.

Forplejning:
Al forplejning foregår i kantinen på følgende tidspunkter:
Morgenmad: kl. 07.15 - 08.00
Middagsmad: når holdet har pause
Aftensmad: kl. 17.30 - 18.45
I kantinen er der et stort udbud af varme og kolde retter, drikkevarer, slik etc.
Der er selvbetjening i kantinen, og der er ingen faste pladser, så du kan sætte dig, hvor du har lyst.

Aktiviteter:
I forbindelse med værelserne er der et opholdsrum med TV med DRs kanaler, her har du også mulighed for at tilslutte din pc.
Der er internetstik på alle værelser, og der er naturligvis wifi på hele UCRS’s område.
I opholdsrummet er der mulighed for gruppearbejde/forberedelse.
Der er tilknyttet et thekøkken, hvor der er mulighed for at lave the og kaffe.
Derudover kan vi på skolehjemmet bl.a. tilbyde pool, billard og brætspil.
På opslagstavlen i thekøkkenet er der flere forslag/tilbud på aktiviteter.

Vi gør opmærksom på at hele UCRS er røgfrit, både inde og ude. Du kan få anvist få udendørs rygeområder.