Til din virksomhed

Vores erfaring - din sikkerhed for høj kvalitet

Kurser i din virksomhed

Vi tilbyder alle vores kurser som virksomhedstilpassede kurser.

Her tilrettelægger vi, inden for de givne rammer for arbejdsmarkedsuddannelser, kurserne i forhold til de ønsker og behov den enkelte virksomhed har. F.eks. ved at integrere relevante problemstillinger og cases fra virksomhedens egen hverdag.

Har I, som virksomhed, behov for en særlig afholdelsesform, eksempelvis undervisning i virksomhedens egne lokaler eller weekend-/aftenundervisning, har vi som regel også mulighed for at imødekomme dette.

På et kursus skal der minimum være 19 deltagere på et hold, for at kurset kan gennemføres. Hvis en virksomhed har færre end 19 deltagere til et kursus, kan virksomheden efter nærmere aftale vælge at betale for de manglende deltagere op til 19.

Med et virksomhedskursus får I et stærkt fundament i form af et fælles sprog og en fælles forståelse af nye kompetencer og værktøjer. På den måde kan I aktivt støtte og sparre med hinanden i hverdagen, når læringen fra kurset skal implementeres.

Kontakt os for yderligere information og planlægning af et virksomhedskursus.

Vi hjælper dig med overblikket
Vores konsulenter kan hjælpe dig og din virksomhed med at få overblik over de forskellige tilskudsmuligheder der findes, så dine ansatte kan komme på kursus uden at det behøver at koste ret meget – måske kan det næsten blive gratis.

Kurserne er arbejdsmarkedsuddannelser, hvilket bl.a. giver mulighed for at søge voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU-godtgørelse).

Claus A. Nielsen
Afdelingsleder
Vores opsøgende arbejde hos virksomheder og organisationer er alt afgørende for vores aktivitet. Behovsafdækningen og en god og åben dialog giver resultater. I kan altid få en konsulent på besøg. Har I en udfordring eller et ønske har vi måske løsningen.

Dit uddannelsescenter koordinerer opgaver med erhvervscenter og jobcenter:
Det var befriende, at opleve koordinationen med uddannelsescenter, erhvervsråd og jobcenter, således at vi automatisk har fået den bedste vejledning til, hvordan vi kan optimere vores forretning.

Karl Anker Krath

Ejer/Pro Elteknik