Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Virksomhedens ESG-rapportering

Kort fortalt

ESG-kursus, hvor ESG-standarder (ESRS) introduceres, så du kan identificere ESG-nøgletal, opstille basale ESG-beregninger og medvirke til indsamling af ESG-data og dokumentation ift. virksomhedens ESG-rapportering.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
21096 - Virksomhedens ESG-rapportering

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der skal i gang med eller har påbegyndt datarapportering inden for ESG og klimaregnskab, herunder fx administrativt ansatte inden for økonomi/regnskab, som har behov for grundlæggende viden om ESG for det videre arbejde. Det anbefales, at deltageren har gennemført kurset "Introduktion til ESG og ESG-rapportering" eller har tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltageren får viden om standarder relateret til ESG, der vedrører klima-/miljømæssige og sociale forhold samt god ledelsesskik (Environmental, Social, Governance).
Deltageren kan identificere standarder for ESG-nøgletal indenfor klima/miljø, sociale forhold samt god ledelsesskik, og kan opstille simple ESG-måltal og finde metoder til basale beregninger.
Deltageren kan medvirke til virksomhedens ESG-rapportering og deltage i arbejdet på det operationelle niveau med indsamling og dokumentation af data samt valgte måleenheder til brug i ESG-rapporteringen i henhold til gældende standarder (ESRS).

Fagnummer: 21096 Virksomhedens ESG-rapportering Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 1.268,90