Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Udvendig isolering - sokkel og kreativ udsmykning

Kort fortalt

Du kan efter kurset bl.a. vælge den mest hensigtsmæssig sokkelløsning i forhold til en given opgave ud fra æstetiske og fugtmæssige hensyn samt montere delelementerne til sokkel, inkl. EPS-plader, bundliste, forstærkningsprofil og sokkelpuds og udføre tilslutninger til andre bygningsdele. Du kan endvidere vælge, forme og montere isolering med spring i isoleringstykkelse, som kreativ udsmykning af vægflader med baggrund i æstetik, stilarter og kundekrav.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49243 - Udvendig isolering - sokkel og kreativ udsmykning

Målgruppe: Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Vælge den type sokkelløsning, der vil være mest hensigtsmæssig i forhold til en given opgave ud fra æstetiske og fugtmæssige hensyn og kundeønsker.
Montere delelementerne til sokkel, inkl. EPS-plader, bundliste, forstærkningsprofil og sokkelpuds.
Udføre tilslutninger til andre bygningsdele, som anbefales i forbindelse med det anvendte isoleringssystem.
Vurdere tungt underlag for opklæbning af isolering med hensyn til fugtforhold og bæreevne på baggrund af vurdering af terrænkategori.
Vælge, forme og montere isolering med spring i isoleringstykkelse, som kreativ udsmykning af vægflader med baggrund i æstetik, stilarter og kundekrav.
Vælge hensigtsmæssigt fastgørelsessystem, herunder klæbning og dybling, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende på givne underlag.
Kvalitetsvurdere og udføre kvalitetssikring af eget arbejde.
Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og efter relevante anvisninger.

Fagnummer: 49243 Udvendig isolering - sokkel og kreativ udsmykning Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 1.673,70