Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Svejsning i bronzealuminiumslegeringer

Kort fortalt

På kurset lærer du om bronzealuminiums særlige egenskaber, du lærer endvidere at TIG eller MIG svejse emner i bronzealuminium.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte, der arbejder eller ønsker at arbejde med svejsning af emner i bronzealuminium. Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har stor erfaring med MIG eller TIG svejsning. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltageren har grundlæggende viden om:
* Bronzealuminiumslegeringers fysiske og mekaniske egenskaber
* Risikoen for korrosion hvis fugeforberedelsen er foretaget for tidligt i processen
* etydningen af forvarme og overholdelse af angiven mellemstrengstemperatur

Deltageren kan på baggrund af sin viden om bronzealuminium foretage fugeforberedelse, slibning og fræsning.

Deltageren kan endvidere:

Med proces 141 TIG svejse V-sømme og kantsømme i bronzealuminiumslegering med pladetykkelse (6 - 24 mm). Svejsningen udføres i position PA, visuelt bedømt til level B(C)* i henhold til EN ISO 9606-3.
 
Eller
 
Med proces 131 MIG svejse V-sømme og kantsømme i bronzealuminium aluminiumslegeringer med pladetykkelse (15 – 45 mm) i henhold til DS/EN ISO 9606-3.  Svejsningen udføres i position PA, og bedømmes visuelt til level B(C)* i henhold til EN ISO 9606-3.
 
*Level B (C): Niveau B i EN ISO 10042 med undtagelse af følgende fejltyper: Overvulst, konveks sømoverflade, stort a-mål og gennemløb, for hvilke niveau C i EN ISO 10042 gælder.

Fagnummer: 48651 Svejsning i bronzealuminiumslegeringer Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 5.718,75