Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Service og gæstebetjening af turister

Kort fortalt

Uddannelsens kompetencer har fokus på målrettet service og gæstebetjening mod danske og udenlandske turister i form af kulturforståelse, segmentering, mersalgsteknik og godt værtskab.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Service og gæstebetjening af turister I samarbejde med Destination Vesterhavet har Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern sammensat en kursusrække med arbejdsmarkedskurser, der har fokus på arbejdsopgaver i turistbran-chen, med vægt på hotel, restaurant, køkken, detailhandel, rengøring, salg og udlejning.Kurserne kan vælges som en samlet pakke, eller medarbejderen kan tilmelde sig en eller flere af kurserne. Det betyder, at du sammen med dine medarbejdere kan vælge de kurser, der er relevante.
Kurset kan sammensættes som nedenstående forløb:
48288 Serviceorienteret betjening af gæster 45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 46495 Grundlæggende salg i turist- og rejsebranchen 49792 Hygiejne i kunde- og gæstebetjening
49349 Grundlæggende rengøringshygiejne
48151 Service og gæstebetjening af turister 49350 Materialekendskab og rengøringskemi
44979 Jobrelateret tysk med basalt ordforråd 49352 A Rengøringsudstyr og –metoder
Info om fag
48151 - Service og gæstebetjening af turister

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der er beskæftiget med gæstebetjening indenfor hotel- og restaurantvirksomhed.

Beskrivelse: Deltageren kan
- målrette sin service og gæstebetjening mod de forskellige typer af danske og udenlandske turister.
- agere imødekommende og kulturelt anerkendende i gæstebetjeningen af turister.
- anvende kendskab til de forskellige segmenter og typer af turister til at forbedre serviceoplevelsen og målrette gæsteservice og vejledning af turister.
- servicere og anvende gæsteorienteret salgsteknikker til at fremme mersalg til turister.

Fagnummer: 48151 Service og gæstebetjening af turister Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.409,60