Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Ressourcestyring i virksomheder vha. ERP-system

Kort fortalt

Efter kursset kan du arbejde administrativt med ressource- og produktionsstyring i et ERP-system. Du kan håndtere tidsstyring, forskellige ordrearter, kapacitetsplanlægning, for- og efterkalkulation samt rapporteringsværktøj.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49838 - Ressourcestyring i virksomheder vha. ERP-system

Målgruppe: Kurset retter sig mod ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med eller ønsker at arbejde med administrative opgaver med ERP.

Beskrivelse: Deltageren kan arbejde administrativt med ressource- og produktionsstyring i et ERP-system.

Det kan for eksempel være
- materialer
- personale
- transportmidler og
- produktionslinjer

Deltageren kan oprette og håndtere tidsstyring og forskellige ordrearter, både manuelt og automatisk, eller trække en liste over evt. forskellige ordrearter og håndtere tidsstyringen af disse, ligesom deltageren kan foretage grov/fin planlægning af kapaciteten.

Endvidere kan deltageren foretage for- og efterkalkulering på ordrer, og foretage løbende indberetninger/tilbagemeldinger på disse. Systemets rapporteringsværktøjer anvendes til at underbygge dette.

Fagnummer: 49838 Ressourcestyring i virksomheder vha. ERP-system Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30