Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Produktion af fedtender

Kort fortalt

Du kan indgå i almindelige arbejdsprocesser inden for produktion af fedtender. Igennem dette kursus opnår du grundlæggende forståelse for produktionen og den kvalitet som kunden efterspørger. Du kan medvirke i de almindelige arbejdsprocesser inden for afrivning, udskylning og pudsning af fedtender og efterleve basale regler for fødevaresikker i arbejdet som tarmrenser ud fra viden om hygiejne, normer og ergonomi.

Hold

17-04-2023
Produktion af fedtender
UCH, Døesvej 70, Holstebro
10 dage Daghold
Info om fag
49532 - Produktion af fedtender

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod faglærte medarbejdere, der er beskæftiget på et tarmrenseri med produktion af fedtender.

Beskrivelse: Deltageren kan efter endt kursus:
- Indgå i almindelige arbejdsprocesser inden for afrivning, udskylning og pudsning af fedtender
- Følge enkle arbejds- og produktbeskrivelser.
- Medvirke til at udvælge, anvende og vedligeholde værktøj korrekt til en given arbejdsproces.
- Efterleve basale regler for fødevaresikkerhed i arbejdet som tarmrenser ud fra viden om hygiejne, normer og ergonomi.

Fagnummer: 49532 Produktion af fedtender Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.280,00 Uden for målgruppe: DKK 9.300,50