Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt

Kort fortalt

Deltagerne kan med udgangspunkt i deres grunduddannelse og deres tidligere erhvervede viden og praksiserfaring være fast vagt ved alvorligt syge, urolige eller psykisk syge patienter indlagt på somatisk eller psykiatrisk hospital.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Portøren og hospitalsassistenten som fast vagt
Info om fag
44347 - Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt

Målgruppe: Portører og hospitalsserviceassistenter.

Beskrivelse: Deltagerne kan udføre arbejdet som fast vagt ved alvorligt syge, urolige eller psykisk syge patienter indlagt på somatisk eller psykiatrisk hospital.
De kan handle korrekt ud fra lovgivningen vedr. tavshedspligt og lovgrundlaget for den indlagte patient.
De kender menneskets normale værdier/reaktioner i forhold til blodtryk, puls, temperatur, respiration og pupilreaktion og er i stand til at måle værdierne. De kan reagere på afvigelser fra det normale, nedskrive resultaterne korrekt og videregive dem til relevante samarbejdspartnere.
Deltagerne kan observere drop, dræn, sug, katetre og forbindinger og reagere hensigtsmæssigt på ændringer samt videregive observationer til relevante samarbejdspartnere. De kan medvirke ved arbejdet med patienthygiejne og overholde de hygiejniske principper for at forebygge smittefarer.
De kan imødekomme patientens fysiske behov for eksempelvis ilt, væske, mad og tøj og medvirke i decubitus-forebyggende arbejde. De kan kommunikere med somatisk og psykisk syge patienter på en respektfuld og ligeværdig måde med henblik på at skabe ro og tryghed for patienten.
De kan medvirke i det tværfaglige samarbejde på afdelingerne.

Fagnummer: 44347 Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 5.486,50