Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Porebeton - Limning og tilpasning af vægelementer

Kort fortalt

På kurset er der fokus på at montere porebeton-vægelementer i fuld højde, der limes og tilpasses på byggepladsen samt vælge hensigtsmæssige arbejdsmetoder ud fra kendskab til produkter, materialer og tekniske hjælpemidler. Derudover er fokus på at bortskaffe overskydende materialer på forsvarlig og lovlig vis ud fra god praksis for grøn omstilling i brancheområdet.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
20898 - Porebeton - Limning og tilpasning af vægelementer

Målgruppe: Kurset henvender sig til ufaglærte og faglærte fra andre brancher, der ønsker beskæftigelse som porebetonmontør.

Beskrivelse: Deltageren kan:
- Montere porebeton-vægelementer i fuld højde, der limes og tilpasses på byggepladsen.
- Vælge hensigtsmæssige arbejdsmetoder ud fra kendskab til produkter, materialer og tekniske hjælpemidler.
- Planlægge og udføre arbejdet ud fra kendskab til principper om kvalitetssikring på området.
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder ergonomi samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.
- Bortskaffe overskydende materialer på forsvarlig og lovlig vis ud fra god praksis for grøn omstilling i brancheområdet.

Fagnummer: 20898 Porebeton - Limning og tilpasning af vægelementer Varighed 3 dage