Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Porebeton - Anvendelse af love og regler

Kort fortalt

På kurset er der fokus på kendskab til love, bekendtgørelser og vejledninger, hvordan de bliver til og bruges. Der undervises bl.a. i udførelse af porebeton montage under hensyntagen til miljølovgivning og AT-vejledninger. Der er også fokus på kendskab til myndighedskontakt i forbindelse med anmeldelser og tilladelser ved brug af porebetonmontage.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49963 - Porebeton - Anvendelse af love og regler

Målgruppe: Kurset henvender sig til medarbejdere med eller uden branche erfaring.

Beskrivelse: Med kendskab til hvordan love, bekendtgørelser og vejledninger bliver til og kendskab til forskellen på disse kan deltageren:
- Anvende gældende love, bekendtgørelser og vejledninger herunder relevant arbejdsmiljølovgivning, bygningslovgivning og AT-vejledninger.
- Udføre porebetonmontage under hensyntagen til regler for byggearbejde og relevant lovgivning.
- Bidrage til myndighedskontakt i forbindelse med anmeldelser og tilladelser ved brug af porebetonmontage
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49963 Porebeton - Anvendelse af love og regler Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.931,00