Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Overfladebehandling møbelporoduktion

Kort fortalt

I forbindelse med anvendelse af produkter til overfladebehandling af træ-produkter kan deltageren klargøre manuelt sprøjteudstyr og udføre korrekt overfladebehandling på pladematerialer og massivtræ

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48852 - Overfladebehandling møbelporoduktion

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder med overfladebehandling eller gerne vil erhverve kvalifikationer indenfor området

Beskrivelse: I forbindelse med anvendelse af produkter til overfladebehandling af træprodukter kan deltageren:

klargøre manuelt sprøjteudstyr
udføre korrekt overfladebehandling på pladematerialer og massivtræ
udføre overfladebehandling på plane og tredimensionale emner
udføre reparationer i møbel- og inventardele med egnede materialer
foretage den daglige rengøring og vedligeholdelse af det anvendte udstyr
udvælge personlige værnemidler i forbindelse med udførelse af arbejdet
arbejde efter sikkerhedsdatablade og AT-meddelelse

I udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om:

forskellige forstøvningsprincipper
membran- og stempelpumpers virkemåde
korrekt sprøjteafstand
forskellige produkter til overfladebehandling af møbler og inventar, herunder opløsningsmiddel- og vandbaserede produkter
fordele og ulemper ved produkternes anvendelse med hensyn til opløsnings- og fortyndingsmidler, tørstofindhold, glansgrad, pot-life og viskositet
tørretider ved givne temperatur


Fagnummer: 48852 Overfladebehandling møbelporoduktion Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 2.833,35