Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Ordblindeundervisning - OBU

Kursusinformation

Undervisningens indhold

I undervisningen lærer du bl.a. en række teknikker, som kan støtte dig, når du skal læse og skrive. Du får også træning i brug af hjælpemidler, som kan være med til at gøre job og hverdag meget lettere for dig.

Du træner læsning og lærer forskellige læsestrategier og måder at læse tekster på.
Du træner skrivning og arbejder med at lave tekster, du kender fra din hverdag - fx mails, breve og noter.
Du træner stavning - her fokuseres på det, du har problemer med, fx sammensatte ord, endelser, grammatik.

Undervisningen tilpasses til dig personligt. Holdene er små (max 6 deltagere), og der er god tid til alle.


Hvem er faget relevant for?

OBU er for alle ordblinde. Du kan få hjælp uanset hvilket uddannelsesniveau, du har, og hvilket niveau du læser, staver og skriver på.
Undervisningen tilpasses dine evner og dit behov.Adgangskrav

For at kunne deltage i ordblindeundervisning, skal du gennemgå en ordblindetest. Testen tager ca. 30 min., og du får svar med det samme.

Hvis testen bekræfter, at du er ordblind, kan du deltage i OBU helt gratis.

Viser testen, at du ikke er ordblind, kan du måske have glæde af Forberedende Voksenundervisning (FVU) i stedet, som også hjælper voksne med læse- og skrive-vanskeligheder.

Tilrettelæggelse

Forløb med OBU kan planlægges fleksibelt og på flere måder.
VUC’erne har faste, planlagte hold, men opretter også hold løbende, når der er tilstrækkelig tilslutning.

Et hold kan bestå af enkelt-individer, eller der kan formes hele hold med ansatte fra en virksomhed.
Forløbet kan afvikles som et intensivt forløb eller over længere tid med fx én ugentlig undervisningsgang.Økonomi

Det er gratis at deltage i OBU, når du er testet ordblind.

Der mulighed for løntabsgodtgørelse i form af SVU, hvis du er i job.
Ordblindeundervisning tæller i de fleste tilfælde ikke med i SU-timer.

Tilmelding

VUC Holstebro-Lemvig-Struer: ring til os på 9627 5800 eller book en tid på www.holstebro-vuc.dk/book

Herning HF & VUC: book en tid på  www.herninghfogvuc.dk/tidsbestilling/

Skive-Viborg HF&VUC: book en tid på www.vucskive-viborg.dk/vejledning/book-tid-hos-en-studievejleder/

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern: www.ucrs.dk/efteruddannelse/vuc/obu/

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.