Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Opsætning af gadebelysning

Kort fortalt

På dette kursus får du kendskab og viden omkring krav, sikkerhed, transientbeskyttelse, kabler, stander, armatur, skumringsrelæ, udarbejdelse af KLS rapport ved opsætning af gadebelysning på offentlige anlæg.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49900 - Opsætning af gadebelysning

Målgruppe: Kurset er udviklet til forsyningsoperatører eller andre med lignende uddannelse med praktisk erfaring med el-arbejde, der har eller søger arbejde i virksomheder med behov for viden om gadebelysning.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemførelse af dette kursus medvirke ved opsætning og montage af gadebelysning på offentlige anlæg.

Efter gennemført kursus har deltageren viden om:
Krav til sikkerhed, montage og overgangsmodstand til jord (klasse 1og 2 anlæg).
Beskyttelse af tavler og komponenter (risikovurdering, transientbeskyttelse).
Dimensionering af kabelinstallation (forsyning, kabelvalg, føringsvej).
Diagramforståelse, tegning af styrings- og hovedstrømsskema for gadelysskabet.
Opbygning af simpel styring med skumringsrelæ og sensor.
Sikkerhedsdokumentation for udført arbejde (KLS rapport).

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Måle Ik min. og Ik max. med relevant udstyr.
Benytte isolationstester til måling af spændingsfald.
Opsætte og montere styrestrømsskab, masteindsats med tilhørende lamper.
Montere og teste skumringsrelæ.
Udføre simpel fejlsøgning, samt test og udarbejdelse af sikkerhedsdokumentation (KLS-rapport).

Fagnummer: 49900 Opsætning af gadebelysning Varighed 2 dage