Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen

Kort fortalt

På dette kursus instrueres du i L-AUS bestemmelserne i henhold til krav i bekendtgørelser udstedt i henhold til lov om el sikkerhed. Du får opdateret din viden og færdigheder ved udførsel af L-AUS arbejde i produktionen, lærer at vurdere el-sikkerhedsmæssige risici og farer, udføre tilhørende førstehjælp ved elektriske stød og forbrændinger.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen

Dette er en del af et samlet forløb.

Intro til montage
Hvis du ønsker hele forløbet eller dele af den kan du kontakte skolen eller tilmelde dig:

48020 Grundlæggende brug af montageværktøj i industrien
49589 Intro til Lean
48905 Robotbetjening for operatører
48427 Grundlæggende el-lære for operatører – DC
47543 Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen
48248 Grundlæggende Box-building
45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
49377 Sikker adfærd i produktionen
45566 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv
48403 Grundlæggende el-lære for operatører - AC
Info om fag
47543 - Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen

Målgruppe: Kurset er udviklet til faglærte operatører med relevant uddannelse og erfaring, der skal udføre L-AUS arbejde og yde førstehjælp i forbindelse med el-ulykker i produktionen.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Viden om L-AUS bestemmelserne ifølge krav i bekendtgørelser udstedt i henhold til lov om elsikkerhed om minimum årlig instruktion.
Opnået praktiske færdigheder med udskiftning af sikringer i styre- og effekttavler samt genindkobling af udstyr til kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse (automatsikringer, termorelæ, effekt- og maksimalafbryder).

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Vurdere risici og undgå farer, som elektricitet kan medføre samt yde førstehjælp ved elektrisk stød og forbrænding.
Arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med el i produktionen ud fra en opdateret viden om L-AUS samt ekstrabeskyttelse og eksplosive områder.
Udføre el-tekniske målinger i forbindelse med justering/kalibrering, fejlfinding og fejlretning på produktionsanlægget og tilhørende styre- og effekttavler samt effekt-, måle-, styrings- og reguleringsudstyr.

Fagnummer: 47543 Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 1.531,90