Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Offentlig administration 2

Kort fortalt

Efter kurset kan du anvende grundlæggende viden og metoder og indgå i de administrative processer på en offentlig arbejdsplads, herunder bidrage til organisationsudvikling, sikring af lovgivningsmæssig- og økonomisk forsvarlig behandling af administrative opgaver og planlægning af den mest hensigtsmæssige administrative løsning.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47948 - Offentlig administration 2

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med administration i det offentlige.Det anbefales at du har gennemført AMU-kurset "Offentlig administration 1" eller har tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltageren har viden om metoder til at vejlede og instruere brugere og kollegaer både mundtligt og skriftligt i fx selvbetjeningsløsninger.

Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende medier, herunder sociale medier i den offentlige kommunikation med omverdenen.

Deltageren kan indsamle data, herunder forholde sig kritisk til den indsamlede data.

Deltageren kan sagsbehandle på grundlæggende niveau i overensstemmelse med lovgivningen og principper om god forvaltningsskik.

Deltageren kan anvende viden om nye samarbejdsformer i det offentlige, herunder konkurrenceudsættelse og privatisering.

Deltageren kan anvende viden om EU's betydning for den offentlige forvaltning, herunder forhold der kan påvirke politiske beslutninger og prioriteringer.

Deltageren kan anvende viden om betydningen af den tværfaglige proces, fx samarbejdet på tværs af professioner.

Deltageren kan anvende metoder til kvalitetsudvikling i fx arbejdsgange og brugerkontakt.

Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om kultur, herunder virksomhedskultur til at fremme den offentlige forvaltning.

Fagnummer: 47948 Offentlig administration 2 Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 2.880,00 Uden for målgruppe: DKK 7.642,25