Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Murede trapper

Kort fortalt

Du kan efter kurset udmåle, opsnørre og udføre en ¿ indvendig/ udvendig /muret spindel/ catalansk trappe - ud fra et givent projektmateriale, der lever op til æstetiske og evt. historiske krav og tilhørende krav til konstruktionsprincipper samt vælge og anvende materialer, værktøjer, metoder og teknikker til at udføre trappen, der opfylder krav om konstruktion, kvalitet og anvendelse, herunder fysiske påvirkninger og eksponeringsklasser.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49245 - Murede trapper

Målgruppe: Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Udmåle, opsnørre og udføre trappe ud fra et givent projektmateriale, der lever op til æstetiske og evt. historiske krav og tilhørende krav til konstruktionsprincipper.
Vælge og anvende materialer, værktøjer, metoder og teknikker til at udføre trappen, der opfylder krav om konstruktion, kvalitet og anvendelse, herunder fysiske påvirkninger og eksponeringsklasser.
Planlægge udførelsen og kvalitetssikring af eget og andres arbejde i forhold til et projektmateriale, gældende regler, normer og anvisninger.
Kommunikere og samarbejde med andre håndværkere, projekterende og kunder om udførelse af trappe.
Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Uddannelsen gennemføres inden for en af følgende:
__ Indvendig muret trappe
__ Udvendig muret trappe
__ Muret spindeltrappe
__ Catalansk trappe

Fagnummer: 49245 Murede trapper Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 2.293,70