Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Murede skorstene, ildsteder, pejse og indsatser

Kort fortalt

Du kan efter kurset udføre forskellige typer af murede pejse og pejseindsatser, ildsteder og skorstene, herunder udføre tilslutning til pejs eller brændeovn. Du kan endvidere vejlede om en korrekt byggeteknisk løsning, så der ikke opstår fare for brand, forgiftning eller andre sundhedsmæssige gener, samt vejlede om fyring, drift og vedligehold ved den valgte murede pejs, pejseindsats eller skorstenstyper.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49247 - Murede skorstene, ildsteder, pejse og indsatser

Målgruppe: Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Vejlede om en korrekt byggeteknisk løsning ud fra gældende lovgivning, så der ikke opstår fare for brand, forgiftning eller andre sundhedsmæssige gener.
Udføre forskellige typer af murede pejse og pejseindsatser, ildsteder og skorstene, herunder udføre tilslutning til pejs eller brændeovn, på baggrund af viden om materialer og arbejdsteknikker.
Udføre løbende kvalitetssikring af eget og andres arbejde i forhold til en given standard.
Planlægge og udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed.
Vejlede kunden i fyring, drift og vedligehold ved den valgte murede pejs, pejseindsats eller skorstenstyper.

Fagnummer: 49247 Murede skorstene, ildsteder, pejse og indsatser Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 3.669,50