Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Montage/idriftsætning af hydrailiksys., offshore

Kort fortalt

Deltageren kan udvælge, montere og idriftsætte hydrauliske komponenter så som retningsventiler, strømreguleringsventiler, trykbegrænsningsventiler, trykreduktionsventiler, cylindre og motorer. Endvidere kan deltageren læse og fremstille mindre diagrammer. Deltageren kan redegøre for hydrauliske pumpe og motorer med fast deplacement. Deltagerne har kendskab til korrekt montage af rør, slanger og fittings på et hydraulisk anlæg Deltageren kan redegøre for viskositet, additiver og viskositetsindeks på olier.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
45711 - Montage/idriftsætning af hydrailiksys., offshore

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til offshore personel, der er eller har været beskæftiget med drifts/vedligeholdelse og som skal kunne deltage i den daglige drift/vedligeholdelse af hydrauliske anlæg.

Beskrivelse: Deltageren kan under hensyntagen til sikkerhedskrav for offshore montere og idriftsætte hydrauliske komponenter så som retningsventiler, strømreguleringsventiler, trykbegrænsningsventiler, trykreduktionsventiler, cylindre og motorer. Deltageren opnår viden om hydrauliske pumper og motorer med fast deplacement og kan udføre pumpetest samt beregning af pumpekapacitet og virkningsgrad. Endvidere kan deltageren læse og fremstille diagrammer for mindre hydrauliske anlæg i henhold til Dansk Standard.

Deltageren kan under hensyntagen til sikkerhedskrav for offshore ved hjælp af diagrammer, nomogrammer og dokumentation, dimensionere og montere rør, slanger og fittings korrekt på et hydraulisk anlæg, samt anvende dokumentation iht. Dansk Standard.

Deltageren opnår viden om viskositet, additiver og viskositetsindeks og kan assistere ved valg af hydraulikolie samt anvise korrekt opbevaring af olier Endvidere kender deltageren til filtres betydning i et hydraulisk anlæg og kan foretage udskiftningen af relevante filtre.

Fagnummer: 45711 Montage/idriftsætning af hydrailiksys., offshore Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 670,00 Uden for målgruppe: DKK 4.901,75