Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

Kort fortalt

Grundlæggende uddannelse i betjening af mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis. Krancertifikatuddannelse.

Kursusinformation

Kom på venteliste:
Du kan kontakte administrationen på 99 122 525 eller kursus@ucholstebro.dk, så kontakter vi dig, hvis vi får et afbud. Det kan være med kort varsel.

Hold

23-03-2023
Kraner 8 til 30 tonsmeter integreret kranbasis
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
10 dage Daghold
13-04-2023
Kraner 8 til 30 tonsmeter integreret kranbasis
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
10 dage Daghold
30-05-2023
Kraner 8 til 30 tonsmeter integreret kranbasis
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
10 dage Daghold
19-06-2023
Kraner 8 til 30 tonsmeter integreret kranbasis
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
10 dage Daghold
23-10-2023
Kraner 8 til 30 tonsmeter integreret kranbasis
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
10 dage Daghold
09-03-2023
Kraner 8 til 30 tonsmeter integreret kranbasis
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
10 dage Daghold
Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med løfteevne over 8 tonsmeter til og med 3 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed arbejdstilsynets kvalifikationskrav

Efter endt uddannelse kan deltageren betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Fortege glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt stadsning af svingende byrde. Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, viden om byrden er anhygget korrekt inden der løftets. Gennemføre de eftersyn som kranførenen er ansvarlig for, eftersyn af anhygningsgrej. Aflæse lastdiagrammer samt opstilling af mobile kraner korrekt.
Der tages forbehold for prisændringer i Finansloven
Info om fag
48644 - Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

Målgruppe: Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.
Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:
• risici forbundet med arbejde med mobile kraner
• mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
• mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
• reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
• indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
• reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
• mobile kraners stabilitetsforhold
• jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
• valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt
• til korrekt anvendelse af støtteben

Efter endt uddannelse kan deltageren:
• betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
• vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
• vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
• vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
• gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
• tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
• aflæse lastdiagrammer
• opstille mobile kraner korrekt

Fagnummer: 48644 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.280,00 Uden for målgruppe: DKK 9.174,00