Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Dansk som andetsprog G

Kursusinformation

Undervisningens indhold

I Dansk som andetsprog G bliver du bedre til at kommunikere på dansk og du får indsigt i dansk litteratur.


For at blive bedre til at kommunikere både mundtligt og skriftligt på dansk og få indsigt i dansk litteratur vil du fx arbejde med:

  • Sprog og kommunikation
  • Bøger, film, noveller og nyheder
  • Udtale
  • Argumentationsteknikker
  • Sproglig korrekthed, forståelighed og sammenhæng i tale og skrift
  • Øve dig i at læse og få et godt ordforråd
  • Grammatik


 I de skriftlige opgaver arbejder du med skriveprocessens faser fra idé til det færdige produkt. IT indgår som skriveredskab og til at søge relevante informationer.


I Dansk som andetsprog G skal du til en mundtlig eksamen og to skriftlige eksaminer. De skriftlige eksaminer er en prøve i grammatik og en prøve i skriftlig fremstilling.


Hvem er faget relevant for?

Dansk som andetsprog G er relevant for dig som ikke har en dansk folkeskoleeksamen, men gerne vil i gang med uddannelse. Har du bestået G-niveau i dansk som andetsprog og i matematik, kan du fx begynde på en erhvervsuddannelse eller fortsætte med almen voksenundervisning på højere niveau.


Tilrettelæggelse

Dagshold:
Holdundervisning i tidsrummet 8.00 - 17

Aftenhold:
Holdundervisning i tidsrummet 18 - 22.30

Netundervisning:
Med netundervisning læser du hjemmefra - du henter dine tekster og opgaver online og læser selv, når det passer dig.

Forløbet er inddelt i moduler/emner, som afsluttes med en opgave - herved ved sikrer vi, at du har gennemgået og forstået stoffet.
Du kan skrive med din lærer og de andre kursister online - og der er også nogle frivillige mødegange, hvor du kan mødes med din lærer og få hjælp.


Adgangskrav

Du kan følge Dansk som andetsprog på G-niveau, hvis du har gennemført dansk som andetsprog på basis-niveau eller danskprøve 3.


VUC's vejledere vil altid gerne hjælpe med at afklare dit niveau.


Tilmelding


VUC Holstebro-Lemvig-Struer: direkte online tilmelding eller book en tid på www.holstebro-vuc.dk/book

Herning HF & VUC: book en tid på www.herninghfogvuc.dk/tidsbestilling/

Skive-Viborg HF&VUC: book en tid på www.vucskive-viborg.dk/vejledning/book-tid-hos-en-studievejleder/

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern: www.ucrs.dk/efteruddannelse/vuc/avu/

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.