RKV og virksomheder

Hvorfor skal min ufaglærte ansatte have en RKV, hvis jeg tilbyder en voksenlæreplads?

Der er flere fordele i en RKV pga. kortlægningen af medarbejderens kompetencer og muligheden for en økonomisk oversigt ift. RKV-resultat. Selve kortlægningen er en gevinst i virksomheden og økonomisk oversigt er ofte en nødvendighed, hvis nærmeste ledelse og tillidsrepræsentanter skal have en aftale gennemført.
Forud for alle RKV til beskæftigede, er der taget en beslutning om en indsats.

Hvilke fordele er der i en evt. RKV-indsats?

Da RKV også er en kortlægning af medarbejderens kompetencer, forøges muligheden for at udnytte de gode kompetencer, der måske ikke hidtil har været synlige. En RKV giver viden, der producerer ideer og motivation.
Medarbejderen får overblik over sine kompetencer og på et personligt plan kan det være udviklende. Dette er ikke kun givende for medarbejderen, men også for virksomheden.

Hvilke downsides er der i en evt. RKV Indsats?

Indsatsen kan virke som et løfte om løft til faglært, hvis man ikke informerer om andet. Dette er ikke altid hensigtsmæssigt.
Medarbejderen kan betragte RKV som en test, hvilket kan virke skræmmende.
Derudover er der den tid der skal investeres i RKV, hvilket er forskelligt i forhold til uddannelse og institution. Nogle kan måske føle sig presset. Men dette kan der tages højde for i måden budskabet bliver formidlet. Det er vigtigt at fortælle medarbejderen, at det ikke er tvang, men et godt tilbud om at få et overblik over egne færdigheder - også dem de måske ikke tænker over i hverdagen, de har.
Nogle medarbejdere kan måske også føle sig presset til at få lavet RKV for at være sikre på at beholde deres job. Igen handler det om måden at levere budskabet på.

Hvordan præsenterer virksomheden sine medarbejdere for RKV?

Når medarbejderen/den ledige præsenteres for RKV, resulterer det ofte i ”ja tak” eller ”hvorfor det”. Medarbejderen/den ledige kan med fordel påmindes om, at der ikke udelukkende er tale om en kortlægning, men også et overblik over næste hensigtsmæssige udvikling. De senere års udvikling i samfund og organisationer, placerer et udviklingsaspekt i medarbejdere/de ledige.
Virksomheden skal vide at det er en udvikling af deres medarbejdere og en måde at hjælpe deres medarbejdere videre i virksomheden på. Det at få lavet en RKV kan, hos nogle medarbejdere, være med til at åbne øjnene for færdigheder de havde glemt, eller ikke var klar over de havde, hos nogle medarbejdere. Dette kan være en rigtig god motivation til at medarbejderen yder mere, engagerer sig på ny i jobbet, får lyst til at udvikle sig yderligere. En gevinst for virksomheden.