Hvad er en RKV?

Hvad er en RKV?

En RKV er en vurdering af dine kompetencer målt i forhold til specifik uddannelse og dit arbejdsliv.
En RKV giver et overblik over, hvilke kompetencer har du lige nu, hvad du har med i rygsækken.
Når man taler om at vurdere realkompetencer, kigges der BÅDE på din uddannelse OG på dit arbejdsliv. Har du flere års erfaring fra et eller flere job; har du uddannelser, kurser og måske uafsluttede uddannelser bag dig, kan du med en RKV få overblik over dine kompetencer, hvis du gerne vil have mere uddannelse.
En RKV vil også give overblik over, om du har mulighed for merit (fritagelse for enkelte fag på din uddannelse.)

Hvorfor skal der laves en RKV?

Når du er fyldt 25 skal du ifølge lovgivning have lavet en RKV, hvis du ønsker at uddanne dig.
Det er også rigtig godt for dig at få lavet en RKV, for vejen til en uddannelse kan måske blive kortere end du troede, eller du kan måske få godskrevet dele af uddannelsen (merit).

RKV’en laves både for at få anerkendt dine opnåede kompetencer og undgå dobbeltuddannelse.
Voksenuddannelse er baseret på, at du kommer med dine egne erfaringer, job- som livserfaringer. Derfor kan du også bygge videre på dine realkompetencer, hvis du søger ind på en voksen- og efteruddannelse.
Får du anerkendt kompetencer, sparer du tid og du undgår at blive undervist i noget du har lært.
Ved at få lavet en RKV kan vejen til en uddannelse blive kortere, end du troede, eller du kan måske få godskrevet dele af uddannelsen.

Hvem skal have lavet en RKV?

Alle der er over 25 år, og som gerne vil have sig en erhvervsuddannelse, skal have lavet en RKV.
Er du ansat i en virksomhed som ufaglært og virksomheden gerne vil have dig ind som voksenlærling, så du får uddannelsen indenfor det du arbejder med, så skal du have lavet en RKV.
Er du ledig og du selv eller jobcenter/a-kasse vurderer at du skal have en erhvervsuddannelse, så skal du have lavet en RKV og det vil være jobcenteret, der henviser dig til dette.
Er du ufaglært og ønsker du at komme i gang med en uddannelse indenfor et andet felt end det du pt. arbejder i, så skal du også have lavet en RKV.

Hvor får jeg lavet en RKV?

Du henvender dig på din lokale erhvervsskole, eller på den erhvervsskole du ønsker at gå på. De kan hjælpe dig med at få lavet din RKV eller henvise dig til den skole, hvor det er mest hensigtsmæssigt at du får lavet din RKV.

Er en RKV det samme på alle skoler?

Ikke helt nej. En RKV afhænger af uddannelsen. Dog kan en RKV lavet på én erhvervsskole også bruges på en anden erhvervsskole, men den skal måske gennemgås for at sikre du får den merit og de fag du har brug for på den pågældende uddannelse.

Hvad indebærer det af få lavet en RKV?

For dig betyder det at få lavet en RKV, at du skal indsamle dokumentation for din skolegang, erhvervserfaring og tidligere uddannelse/kurser. Udtalelser fra arbejdsgivere/ledere er også gode at have med.
RKV’en indeholder en samtale og praktisk afprøvning i forhold til specifik uddannelse, enten på den skole du har henvendt dig til og ønsker at gå på eller på arbejdspladsen.

Hvornår kan jeg få lavet en RKV?

Du kan løbende få lavet din RKV.

Hvordan foregår en RKV og hvad er output?

RKV kan bestå af praktiske og teoretiske opgaver efterfulgt af en personlig samtale og en gennemgang af dokumentation for nuværende kompetencer.

Output er en RKV med tidsplan - dvs. en uddannelsesplan.

Hvor mange RKV kan man få lavet?

Der ingen begrænsning, dog er der ingen grund til at få lavet en ny, hvis ikke der er noget nyt at tilføje.
Det kan være forskelligt fra skole til skole, uddannelse til uddannelse, hvilke oplysninger der er brug for i din RKV. Derfor er det en god ide at spørge på uddannelsesstedet, om du har brug for en ny eller de kan bruge den du har.