Robotterne kommer

Styrk din viden og dine færdigheder

Automatiktekniker

Automatik- og procesteknisk område.
Områdets kurser giver kompetencer til at arbejde med installation og vedligehold af maskiner og produktionsanlæg, men du kan også samarbejde med operatører, værkførere og ingeniører, når virksomhedens produktionsapparat skal optimeres.
Du kan beskæftige dig med en mangfoldighed af teknikker, fx robotter og visionsystemer, relæ-teknik, pneumatik, elektroniske styringer og PLC, men også motorer til fx CNC-styrede værktøjsmaskiner. Desuden el, elektronik, mekanik og hydraulik til elevatorer, rulletrapper og -fortove. Du får kendskab til processer, dokumentation, målemetoder og sikkerhed.

Kurserne henvender sig til faglærte automatikteknikere og andre faglærte inden for metalområdet.
NYT PÅ UCRS!
UCRN_88_of_202_besk_ret_1_

Ny uddannelse - nye kurserPå UCRS Skjern tekniske skole kan vi nu tilbyde den fulde uddannelse somAutomatiktekniker. Det betyder samtidig, at vi også kan tilbyde kurser indenfor Automatiktekniker faget.

Maskinopsætning, indstilling og fejlfinding
Der undervises i grundlæggende og udvidet programmering f.eks. i forbindelse at få robotter til at tale sammen med andre ting; følere, transportbånd o.a. Du får viden om, hvordan du implementerer og udvikler robotten i forhold til andre tiltag i virksomheden. Du bliver også undervist i maskinsikkerhed, og hvordan du kan beregne de fysiske kræfter, der har indflydelse på en arbejdende robot.
Du bliver i stand til at sætte maskinerne op og indstille til produktion og håndtering, finde fejl og optimere processerne omkring robotten
Du kommer til at kunne betjene industrirobotter anvendt til industriel produktion, i pakkeindustrien o.a.
Korrigering af robotpositioner, opbygning af simple programmer og fejlfinding og reparation i eksisterende programmer, indstilling til produktion og processer, samt korrekt genstart af robotten efter driftsstop er blot nogle af de ting du kan tage med dig fra kurset. Derudover lærer du selvfølgelig om krav til sikring, afskærmning og nødstopskontakter for korrekt sikkerhedsmæssig betjening af robotanlægget.

UCRN_91_of_202_smal_1_

Robot teknologi bliver en større og større del af de danske produktionsvirksomheder.
Bl.a. i den moderne industriproduktion udføres mange af de krævende, tunge og ensformige opgaver af maskiner, transportbånd og robotter - fx flytning og pakning af produkter, svejsning og andre processer.

NYT KURSUS - 'Få tag på robotterne' Blended learning om robotteknologi


Svejsning med CoWelder robotteknologi er i en stigende udvikling og virksomheder i vores område er begyndt at investere i CoWelder robotsvejser.
Derfor tilbyder UCRS forskellige kursusforløb indenfor MAG svejsning, så du som medarbejder kan være med til at øge konkurrencedygtigheden i jeres virksomhed.

Lær at betjene svejserobotudstyr og få kendskab til at fremstille og indlæse, ændre og tilrette enkle svejseprogrammer.
Med CoWelder robotteknologi kan du være med til at sænke salgspriser, skabe en større omsætning og lavere omkostninger i din virksomhed.

Kurserne er velegnede til ansatte i små og mellemstore virksomheder, hvor svejseopgaven kan være ensformig og triviel. Med CoWelder robotteknologi får du, som medarbejder, frihed til andre mere spændende opgaver.
CoWelder er:
• velegnet til både de professionelle svejseværksteder og de mindre smedeværksteder. Det er en collaborative svejserobot
• velegnet til at arbejde sammen med mennesker, uden behov for sikkerhedsafspærring.
• CE-godkendt.

Kursus 47225 - ’Betjening og basis programmering af svejserobot’ giver dig grundviden og basal tilgang til CoWelder Robotteknologi. Krav til dig er at du har kendskab til forskellige materialetyper og svejseprocesser.

Kursus 47226 - ’Programmering og optimering af svejserobot’ giver dig et større kendskab til robottens funktioner og du får udbygget dine færdigheder til at kunne vurdere, redigere og optimere svejseprogrammerne i forbindelse med afhjælpning af program- og svejseprocesfejl. Du lærer at selvstændigt udføre svejsning med en industrirobot og vil kunne kvalitetsvurdere svejseforløb, samt udføre daglig vedligehold af robotten og den svejseudstyr.
Krav til dig er, at du har kenskab til forskellige svejsemetoder og processer samt svejserobottens forskellige funktioner og parametre.


Klik på kurserne herunder og læs mere om indholdet. er der ikke kurser pt. så kan du altid tilmelde dig kursusagenten, og får besked, så snart et kursus oprettes.
Betjening og basis programmering af svejserobot’ og ’Programmering og optimering af svejserobot