Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Malerbehandling af gulve m. epoxyholdige produkter

Kort fortalt

Kurset omhandler brug af epoxyholdige produkter til gulve. Der fokuseres på viden om underlag og vurdering af underlagets beskaffenhed. Der er fokus på viden om tekniske datablade og kundekrav samt bortskaffelse af restprodukter.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49716 - Malerbehandling af gulve m. epoxyholdige produkter

Målgruppe: Kurset er målrettet faglærte bygningsmalere, personer der har branchekendskab til behandling af betongulve samt personer, der søger beskæftigelse i inden for området - behandling af betongulve.I kurset indgår arbejde med epoxy-holdige produkter og det er derfor en forudsætning for deltagelse i kurset, at deltageren forinden har taget certifikatuddannelsen 47942 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater.

Beskrivelse: Deltageren kan:
- Ud fra viden om underlag, herunder betonens beskaffenhed, vurdere om underlaget er egnet til behandling med epoxyholdige produkter.
- Foretage og dokumentere relevante målinger herunder fugtmåling forud for malerbehandling med epoxyholdige produkter
- Ud fra viden om tekniske datablade og kundekrav, udarbejde og udføre korrekt dokumentation af den anvendte malerbehandling.
- Vælge og anvende relevant malerbehandling af gulve med epoxyholdige produkter fra bund til finish.
- Anvende og arbejde med produktet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt efter gældende love og regler.
- Sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt bortskaffe restprodukter efter gældende love og regler.
- Udføre dekorative elementer i malerbehandling af gulve med epoxyholdige produkter.

Fagnummer: 49716 Malerbehandling af gulve m. epoxyholdige produkter Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 2.833,35