Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Måleteknik og instrumenter i elforsyningsanlæg

Kort fortalt

På dette kursus får du et grundlæggende kendskab til måleteknik, de almindelige elektriske begreber og viden om måleinstrumenternes virkemåde, måleprincipper, -metoder, -procedurer, samt sikkerhed ved anvendelse og målinger.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49903 - Måleteknik og instrumenter i elforsyningsanlæg

Målgruppe: Kurset er udviklet til forsyningsoperatører eller ufaglærte, som arbejder eller ønsker at arbejde i en virksomhed/elforsyning og har behov for viden om måleteknik og instrumenter i elforsyningsanlæg. Det anbefales at have gennemført AMU kursus 49864 Operatørarbejde på el-forsyningsanlæg eller 49020 Operatørarbejde på el-forsyningsanlæg off-shore før deltagelse.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemførelse af dette kursus medvirke ved målinger på HV-anlæg.

Efter gennemført kursus har deltageren viden om:
Almindelige elektriske begreber og måleenheder i forhold til de forskellige måleinstrumenter på højspænding.
De forskellige måleinstrumenters opbygning, styrke og svagheder.
Korrekt aflæsning og usikkerheder ved målinger i forhold til arbejdsinstruktioner.
Hvilke måleinstrumenter skal bruges til de forskellige målerprincipper, -metoder og -procedurer på højspænding.
Fast indbygget måleudstyr på et højspændingsanlæg.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Udføre forskellige målerprincipper, -metoder og -procedurer på højspænding.
Udfylde kontrolskemaer korrekt i forhold til deres målinger.
Aflæse indbygget måleudstyr korrekt på et højspændingsanlæg.

Fagnummer: 49903 Måleteknik og instrumenter i elforsyningsanlæg Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 2.833,35