Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Logistik og samarbejde

Kort fortalt

Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte medarbejdere inden for lagerbranchen, som ønsker at deltage i samarbejdet om virksomhedens logistik og udarbejde forslag til løsning af problemer. Deltageren har kendskab til forskellige omkostningstyper i forbindelse med virksomhedens styringsmodeller.

Kursusinformation

Her lærer du at medvirke i selvstyrende grupper vedrørende arbejdets organisering og udførelse. 

Du deltager i planlægning af vare- og informationsstrømme i virksomheden, for at forbedre kundebetjeningen. 

Effekten af logistiktænkning og evne til samarbejde synliggøres i kroner og ører.

Hold

07-06-2023
Logistik og samarbejde
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
5 dage Daghold
06-12-2023
Logistik og samarbejde
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
5 dage Daghold
Info om fag
45097 - Logistik og samarbejde

Målgruppe: Medarbejdere beskæftiget inden for lager og logistik.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teorier om logistik, indgå i det praktiske samarbejde i virksomhedens samlede logistikkæde.
Deltageren kan identificere relevante problemstillinger i forhold til vare- og informationsstrømme inden for eget arbejdsområde.
Deltageren kan, i samarbejde med andre, udforme forslag til løsning af de opståede problemer ud fra en helhedsvurdering og under hensyn til de valgte styringsprincipper.

Fagnummer: 45097 Logistik og samarbejde Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 3.179,00