Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Konceptstyring i detailhandlen

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan deltageren opbygge og vedligeholde forskellige former for koncepter, så der opleves en sammenhæng og ensartethed i forhold til virksomhedens koncept. Deltageren har viden om hvordan de forskellige koncepter anvendes i det daglige salgsarbejde.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
43345 - Konceptstyring i detailhandlen

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til salgs- og servicemedarbejdere i detailvirksomheder. Deltageren har lidt eller nogen erfaring med at arbejde med koncepter.

Beskrivelse: Deltageren kan med udgangspunkt i butikkens fastlagte koncept opbygge og gennemføre det daglige salgsarbejde i butikken, så der opleves en sammenhæng og ensartethed i forhold til virksomhedens koncept. Deltageren har i den forbindelse kendskab til butiks- og delkoncepter.

Deltageren ved, hvordan et koncept opbygges og vedligeholdes eksempelvis inden for kundebetjening, sortimentssammensætning og placering, visual merchandising, markedskommunikation, og hvordan disse koncepter anvendes til at understøtte butikkens profil.

Deltageren kender vigtigheden af at følge et virksomhedskoncept, og kan gennem sit arbejde bidrage til, at butikken når de fastsatte salgsmål.

Fagnummer: 43345 Konceptstyring i detailhandlen Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.712,45