Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Konceptanvendelse i detailhandlen

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan deltageren anvende forskellige koncepter og delkoncepter til salgs- og profilarbejde samt kundeservice. Deltageren kan forstå betydningen i at følge forskellige koncepter i butiksarbejdet i forhold til salg, profil og kundeservice.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47598 - Konceptanvendelse i detailhandlen

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med forskellige kædesystemer med et fælles koncept, hvor der grundet antal og geografisk placering skal sikre en fælles retning i dagligdagen. Endvidere er målgruppen medarbejdere i selvstændige butikker, hvor der arbejdes efter koncepter.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende enkeltelementer af forskellige centralt fastsatte koncepter og delkoncepter til praktisk salgs- og profilarbejde samt kundeservice. Deltagen kan forstå vigtigheden i at følge et centralt fastsat koncept og gennem sit arbejde bidrage til, at konceptet føres ud i butikkens hverdag, og tilpasses den aktuelle konkurrencesituation.

Fagnummer: 47598 Konceptanvendelse i detailhandlen Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 724,15