Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Grundlæggende hydraulik for operatører

Kort fortalt

På dette kursus lærer du om fejlfinding, fejlretning og vedligehold på enkle industrielle hydrauliske anlæg og styringer, hvor der anvendes retnings-, eller aktiverede spoler- og drøvleventiler samt flere cylindre.

Hold
14-06-2022
Grundlæggende hydraulik for operatører
UCRS - Skjern
3 dage Daghold
Info om fag

Målgruppe: Kurset er på et grundlæggende niveau og henvender sig til ikke faglærte og faglærte operatører, der arbejder eller ønsker at arbejde med montageopgaver i industrien.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Assistere ved fejlfinding, fejlretning og vedligehold på enkle industrielle hydrauliske
anlæg og styringer, hvor der anvendes retnings-, eller aktiverede spoler- og drøvleventiler samt flere cylindre.
Anvende viden om ventilers og cylindres opbygning og virkemåde.
Anvende dokumentation, hydrauliske diagrammer og funktionsdiagrammer for hydrauliske styringer.
Anvende viden om de sikkerhedsmæssige problemstillinger, der er ved arbejde på eller nær ved hydrauliske anlæg, der er under tryk.

Fagnummer: 49586 Grundlæggende hydraulik for operatører Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 2.362,10