Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Grundlæggende el-lære for operatører - DC

Kort fortalt

Du lærer på grundlæggende niveau om jævnstrøm, elektriske enheder, ledninger, kabler, komponenter og kredsløbstyper og kan assistere ved fejlfinding samt fejlretning. Du opnår viden om spænding, strøm, modstand og effekt samt ohms lov og du lærer at betjene et multimeter, så du også kan udføre vekselstrømsmålinger. Herudover lærer du at opbygge enkle relæstyringer og anvende dokumentation og diagrammer.

Hydraulik, pneumatik og el

Få forståelse for arbejdet med hydrauliske komponenter.
Vores hydraulikkurser henvender sig til eksempelvis smeden, servicemontøren og elektrikeren og andre, der vil opkvalificeres inden for hydraulikområdet. Kurserne udbydes på forskellige niveauer, og indholdet på de enkelte kurser omfatter en viden om drift, fejlfinding, overvågningssystemer, opbygning, serviceeftersyn og anvendelse af måleudstyr. Kurserne har typisk fokus på reparation og vedligehold, men også opbyggelsen af nye systemer af hydrauliske systemer, og i den sammenhæng kommer man også omkring sikkerhed og arbejdet med dokumentation og datablade så som diagrammer og nomogrammer.

Færdigheder og basisviden om el, elektriske styringer.
Styrk samarbejdet mellem eksempelvis smede, elektrikere og serviceteknikere med vores el-kurser. På kurserne får du en forståelse for el-området og grundlæggende el-fejlfinding. Du lærer blandt andet om Ohms lov, diagramforståelse og el-komponenter, hvilket giver dig større bredde og gør dig i stand til at supplere en elektriker ved fejlfinding eller selvstændigt at kunne løse mindre el-fejl. Du arbejder selvstændigt med opgaverne under kyndig vejledning af vores underviser. På alle kurserne arbejder man på forskellige niveauer, der tilgodeser både den ufaglærte og den faglærte.

Kompetencegruppen har et bredt udvalg af kurser
- indenfor både hydraulik, pneumatik og el, som alle undervises på gode kursusfaciliteter med det nyeste udstyr og af erfarne undervisere. Kurserne er god blanding mellem praktik og teori og du kommer til at arbejde både bredt og specifikt indenfor både hydraulik, pneumatik og el.

Kursusforløbene er målrettet faglærte og ufaglærte, operatører og reparatører, eller dig, der på anden vis mangler viden om hydrauliske og pnematiske systemer og elektriske kredsløb. Kurserne afsluttes med skriftlig prøve og kursusbevis.

Virksomhedstilpassede specialkurser
Ud fra virksomhedens ønsker og behov kan vi planlægge kurser for de ansatte, som indeholder det I har brug for at opkvalificering i. Virksomheden aftaler, sammen med Kompetencegruppen, indhold og varighed af disse kurser. Kurserne kan foregå i Kompetencegruppens kursusfaciliteter. Udvikling og gennemførelse af denne kursustype er 100 % brugerfinansieret.
Kontakt vores konsulenter og få mere information om mulighederne ved struktureret kursusplanlægning, der er tilpasset jeres specielle behov. Vi kommer også gerne på besøg i virksomheden og hjælper med at finde frem til det/de kurser, som vil passe bedst til jer.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48427 - Grundlæggende el-lære for operatører - DC

Målgruppe: Uddannelsen er på grundlæggende niveau. Den henvender sig specielt til ufaglærte eller operatører, der arbejder eller ønsker at arbejde med montageopgaver, hvor grundlæggende el-teknisk viden om jævnstrøm (DC) er en forudsætning for at kunne udføre eller assistere ved fejlfinding og montageopgaver.

Beskrivelse: Deltageren har en grundlæggende viden om el, elektriske enheder, ledninger, kabler, komponenter og kredsløbstyper og kan assistere ved fejlfinding samt fejlretning på enkle jævnstrømskredsløb.

Deltageren kan:
Anvende viden om spænding, strøm, modstand og effekt samt ohms lov
Udføre DC-spændingsmåling og DC-strømmåling på serie- og parallelkredsløb og kombinationer heraf under anvendelse af et multimeter
Udføre modstandsmåling under anvendelse af multimeter
Anvende viden om dioders, lysdioders og kondensatorers virkemåde ved anvendelse i jævnstrømskredsløb
Anvende viden om spolers og relæers virkemåde i jævnstrømskredsløb på baggrund af kendskab til magnetisme
Opbygge enkle relæstyringer og udføre fejlfinding under anvendelse af multimeter
Anvende dokumentation og diagrammer for enkle elektriske kredsløb

Fagnummer: 48427 Grundlæggende el-lære for operatører - DC Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 2.362,10