Efteruddannelse

Kompetencegruppen

FVU Digital

Kursusinformation

Indhold

FVU digital hjælper dig til at blive bedre til IT, du skal bruge i dit job. Undervisningens indhold kan varieres og tilpasses til netop det, du bruger i dit job og dit niveau.

Det vil sige, at din underviser udformer et undervisningsforløb, som passer til netop dig, det du allerede kan og det, du ønsker at lære.

Et undervisningsforløb kunne fx dække emner som:

  • Søgning på nettet - søgeteknikker
  • Brug af medier - fx video og billeder
  • Dataudtræk og behandling af data
  • E-mail, sms og andre kommunikationsformer
  • Digitale hjælpemidler
  • Personlige indstillinger på PC, tablet eller telefon


Hvem er FVU Digital relevant for?

FVU Digital er for dig, der er nybegynder, let øvet eller øvet i de mest almindelige IT programmer og funktioner og gerne vil blive i stand til at bruge IT smartere og mere effektivt i dit arbejde.Adgangskrav

Du skal være i job for at kunne deltage i FVU Digital.

Du kan kun tilmeldes FVU Digital, hvis du vurderes at være indenfor målgruppen. Dette afgøres gennem en samtale med VUC's vejleder/konsulent.Tilrettelæggelsesformer

Forløb med FVU digital kan planlægges fleksibelt. Et hold kan bestå af enkeltindivider, eller der kan formes hele hold med ansatte fra en virksomhed.

Uddannelsestid: 20 - 30 timer pr. trin.
Forløbet kan afvikles som et intensivt forløb eller over længere tid med fx én ugentlig undervisningsgang.Økonomi

Det er gratis at deltage i FVU Digital, når du er visiteret til det. VUC forestår visitationen inden tilmelding.

Der er mulighed for løntabsgodtgørelse i form af SVU.Tilmelding

VUC Holstebro-Lemvig-Struer: ring til os på 9627 5800 eller book en tid på www.holstebro-vuc.dk/book

Herning HF & VUC: book en tid på  www.herninghfogvuc.dk/tidsbestilling/

Skive-Viborg HF&VUC: book en tid på www.vucskive-viborg.dk/vejledning/book-tid-hos-en-studievejleder/

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern: www.ucrs.dk/efteruddannelse/vuc/fvu/

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.