Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Fugtsikring af kældre

Kort fortalt

Deltagerne har viden om forskellige fugtproblematikker i kældre, herunder klimabetingede skader og kan på den baggrund arbejde med forskellige praktiske løsningsmetoder til afhjælpning og udbedring af opståede skader. Deltagerne kan sikre kvalitetssikring af såvel eget som andres arbejde.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48257 - Fugtsikring af kældre

Målgruppe: Håndværkere, primært murere, der har eller søger job inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Arbejde med forskellige praktiske løsningsmetoder til afhjælpning og udbedring af opståede skader ud fra viden om forskellige fugtproblematikker i kældre, herunder klimabetingede skader.
Tilrettelægge og udføre løbende kvalitetssikring af eget og andres arbejde.
Planlægge og udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed.

Fagnummer: 48257 Fugtsikring af kældre Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 1.722,90