Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Farligt Arbejde i lukkede rum, Modul 1 Lugevagt

Kort fortalt

Du opnår grundlæggende kendskab til sikkerhed omkring arbejde i lukkede rum

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48707 - Farligt Arbejde i lukkede rum, Modul 1 Lugevagt

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte smede eller andre, med tilsvarende kvalifikationer, der er beskæftiget med arbejde i lukkede rum, hvor særlige sikkerhedsforanstaltninger skal anvendes.Det anbefales, at deltageren har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44465 Anvendelse af faldsikringsudstyr eller har tilsvarende kompetencer.

Beskrivelse: Deltageren kan efter endt uddannelse fortage identifikation af lukkede rum. Har forståelse for love og regler, risikovurdering samt AT-vejledning i forbindelse med ophold i lukkede rum.
Deltageren har forståelse for planlægning af arbejde og hvordan risiciene kontrolleres i lukkede rum.
Deltageren kan anvende værnemidler til brug i lukkede rum herunder brugereftersyn.
Deltageren har forståelse for overvågning/tilsyn under arbejdet og kan anvende princippet omkring lugevagt og den kommunikation der skal være mellem de involverede parter.
Deltageren kan efter kursus anvende detektorer og har forståelse for skadelige gasser og dens virkning på det menneskelige legeme.
Deltageren kan påbegynde en simpel redning og evakuering.

Fagnummer: 48707 Farligt Arbejde i lukkede rum, Modul 1 Lugevagt Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 1.124,40