Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Dekorative maleteknikker - Kalk og silikat

Kort fortalt

Deltagerne kan udføre dekorationer med fresko, secco og silikat.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
40170 - Dekorative maleteknikker - Kalk og silikat

Målgruppe: Faglærte malere og personer, der har eller søger beskæftigelse inden for dekorative maleteknikker.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Anvende kalk i form af fresko- og seccoteknik samt silikat i dekorative sammenhænge.
Vurdere pudsearbejdets betydning for det færdige resultat samt udføre det sidste pudslag.
Tilberede relevante farver ud fra en viden om bindemidlers, pigmenters og fyldstoffers egenskaber.
Vælge og anvende materialer korrekt til bundbehandling af et malearbejde, der udføres i freskoteknik.
Vælge hensigtsmæssigt værktøj og relevante malematerialer til arbejdets udførelse.
Planlægge og udføre det nødvendige forarbejde.
Udføre arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til miljø og arbejdsmiljø.

Fagnummer: 40170 Dekorative maleteknikker - Kalk og silikat Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.280,00 Uden for målgruppe: DKK 8.521,00