Hanne Kirk

Hanne_Kirk(1)
Uddannesleskonsulent UCRS
Vi kender virksomhederne, og ser mulighederne, og kan hjælpe jer med at finde fælles løsninger til gavn for både virksomheder, beskæftigede og jobsøgende.