Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Bygningsmaler - spartling af vanskelige overflader

Kort fortalt

Du kan efter kurset spartle og oprette bæredygtige overflader efter givne krav om slutfinish og kvalitet. Du kan endvidere vælge korrekte afrensning- og opbygningsmetoder samt teknik og værktøj for at nå det ønskede resultat på forskellige overflader som murede vægge, beton, gips, bindingsværk, rørvæv m.v.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49257 - Bygningsmaler - spartling af vanskelige overflader

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Spartle og oprette bæredygtige overflader efter givne krav om slutfinish og kvalitet ud fra overfladens tilstand.
Vurdere nye og tidligere malebehandlede indvendige overfladers art og tilstand.
Vælge korrekte afrensning- og opbygningsmetoder.
Vælge teknik og værktøj for at nå det ønskede resultat på forskellige overflader som murede vægge, beton, gips, bindingsværk, rørvæv m.v.
Planlægge arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.
Vælge egnet sikkerhedsudstyr i forbindelse med arbejdets udførelse.

Fagnummer: 49257 Bygningsmaler - spartling af vanskelige overflader Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.651,40