Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Bygningsmaler - Rens og malerbehandling af facader

Kort fortalt

Du kan efter kurset bl.a. foretage fugtmåling samt identificere og tilstandsvurdere nye og tidligere malebehandlede mineralske underlag. Du kan endvidere vælge en korrekt rensemetode og egnet sikkerhedsudstyr og foretage skånsom facadeafrensning. Du kan bl.a. udføre malebehandling af facader med korrekt opbygning af malerbehandling på udvendigt træværk og facader.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49261 - Bygningsmaler - Rens og malerbehandling af facader

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Foretage fugtmåling forud for maler- og træbeskyttelsesarbejdet
Vurdere skadesomfang og vejlede om hensigtsmæssig behandlingsopbygning ud fra kendskab til fx trænedbrydende svampe.
Identificere og tilstandsvurdere nye og tidligere malebehandlede mineralske underlag ud fra vurdering af underlagets tilstand.
Vælge en korrekt rensemetode og egnet sikkerhedsudstyr i forbindelse med facadeafrensning.
Foretage skånsom facadeafrensning, herunder med CO²-tøris-maskiner og lavablæseanlæg.
Udføre malebehandling af facader ud fra kendskab til markedsaktuelle facademalingssystemer samt tekniske standarder og produktdatablade.
Fortage korrekt opbygning af malerbehandling på udvendigt træværk og facader på baggrund af kendskab til de almindeligste træarters opbygning, struktur, egenskaber, nedbrydning og misfarvning.
Udføre malebehandlinger på facader af beton ud fra de angivne betontyper og anbefalinger, der vedrører malebehandling af beton.
Kommunikere og vejlede kunder om valg af træarter og konstruktiv træbeskyttelse ud fra kendskab til træets egenskaber, imprægnering og overfladebehandling.
Vejlede kunder om forebyggelse af skader som følge af fugt på gulve og på facader samt om facademalingssystem og valg af hensigtsmæssige malerbehandling.
Tilrettelægge, udføre og kvalitetssikre arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til miljø, sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø samt anvisninger.

Fagnummer: 49261 Bygningsmaler - Rens og malerbehandling af facader Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 512,00 Uden for målgruppe: DKK 3.072,80