Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Bygningsmaler - Malebehandling af facader

Kort fortalt

Du kan efter kurset bl.a. udføre malebehandling af facader og fortage korrekt opbygning af malerbehandling på udvendigt træværk og facader. Du kan endvidere udføre malebehandlinger på facader af beton ud fra de angivne betontyper og anbefalinger samt kommunikere og vejlede kunder om valg af træbeskyttelse og facademalingssystem.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49261 - Bygningsmaler - Malebehandling af facader

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Udføre malebehandling af facader ud fra kendskab til markedsaktuelle facademalingssystemer samt tekniske standarder og produktdatablade.
Fortage korrekt opbygning af malerbehandling på udvendigt træværk og facader på baggrund af kendskab til de almindeligste træarters opbygning, struktur, egenskaber, nedbrydning og misfarvning.
Udføre malebehandlinger på facader af beton ud fra de angivne betontyper og anbefalinger, der vedrører malebehandling af beton.
Kommunikere og vejlede kunder om valg af træarter og konstruktiv træbeskyttelse ud fra kendskab til træets egenskaber, imprægnering og overfladebehandling.
Vejlede kunder om facademalingssystem og valg af hensigtsmæssige malerbehandling, herunder materialer, deres egenskaber, omkostningsniveau og forventet levetid for malebehandling på facader.
Tilrettelægge, udføre og kvalitetssikre arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til miljø, sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø samt anvisninger.

Fagnummer: 49261 Bygningsmaler - Malebehandling af facader Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 1.722,90