Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Bygningsmaler - Anvendelse af Airless

Kort fortalt

Du kan efter kurset udføre sprøjtespartling af egnede opgaver i bygningsmalerfaget med airless udstyr og anvende airless-sprøjter og vælge dyser, viskositet og tryk til udførelse af konkrete sprøjteopgaver. Du kan udføre sprøjtespartel med hensigtsmæssige teknikker og overholde kravet til lagtykkelse og dækningsgrad ved malebehandling af facader og gulve.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49268 - Bygningsmaler - Anvendelse af Airless

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Efter dialog med kunden udføre sprøjtespartling af egnede opgaver i bygningsmalerfaget med airless udstyr.
Vælge materialer og påføringsmetode til arbejde med airless-sprøjteanlæg.
Anvende airless-sprøjter og vælge dyser, viskositet og tryk til udførelse af konkrete sprøjteopgaver.
Klargøre, afrigge, rengøre og vedligeholde udstyret.
Udføre sprøjtespartel med hensigtsmæssige teknikker og overholde kravet til lagtykkelse og dækningsgrad ved malebehandling af facader og gulve.
Udføre kvalitetssikring af eget arbejdet ud fra ønsket kvalitet og gældende regler.
Udføre arbejdet efter gældende krav, love og regler under hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Fagnummer: 49268 Bygningsmaler - Anvendelse af Airless Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 2.362,10