Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Bygningsmalearbejde - formidl. af farvesætningsopg

Kort fortalt

Deltagerne er forud for et bygningsmalearbejde i stand til at udforme og fremlægge projekter, som overfor en kunde/bygherre kan anskueliggøre, illustrere og argumentere for forslag om arbejdets udførelse og resultat på en hensigtsmæssig måde.

Hold

05-12-2022
Bygningsmalearbejde - formidl. af farvesætningsopg
UCH, Døesvej 70, Holstebro
10 dage Daghold
Info om fag
43721 - Bygningsmalearbejde - formidl. af farvesætningsopg

Målgruppe: Malere og andre med tilsvarende kvalifikationer og praktisk erhvervserfaring.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Vejlede kunden om det æstetiske og tekniske indhold i et løsningsforslag ud fra kundens ønsker for en given maleopgave.
Vejlede kunden i forhold til kvalificerede valg af illustrationsform (opstalter, areal- og farveskitser, perspektivskitser, modelbyggeri, elektroniske farvesætningsprogrammer mm.) for den givne opgave og i forhold til det aktuelle kundesegment.
Vælge hensigtsmæssige dokumentations- og formidlingsformer til kunden for den givne opgave og anvende de valgte teknikker.

Fagnummer: 43721 Bygningsmalearbejde - formidl. af farvesætningsopg Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.280,00 Uden for målgruppe: DKK 5.486,50