Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Butiksindretning

Kort fortalt

Efter kurset kan du foretage butiksindretning efter gældende principper. Du kan vurderer rentabiliteten for forskellige indretninger og de dertilhørende nøgletalsberegninger. Du kan præsenterer dine løsninger professionelt.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49320 - Butiksindretning

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre detailhandelsbutikker.

Beskrivelse: Deltageren kender principperne kundestrøm, Store-, Catagory- og Spacemanagement og med udgangspunkt i disse kan de planlægge vareopstillinger og vareeksponeringer. Deltageren kan analysere og vurdere alternative vareopstillingers indflydelse på varesalg, bruttoavance og omsætningshastighed, fx via andelsmetoden, bidragsmetoden eller kvadratanalysen.

Deltageren kan ydermere foretage beregninger af forskellige vareopstillingers konsekvenser for varesalg, bruttoavance og omsætningshastighed.
Deltageren kan fremlægge planerne såvel visuelt som mundtligt.

Fagnummer: 49320 Butiksindretning Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 576,00 Uden for målgruppe: DKK 1.712,45