Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Butiksdrift - Optimering

Kort fortalt

Efter kurset kan du benytte værktøjer til at identificere og optimere salg og indtjening. Du kan anvende handlingsparametre som øger butikkens omsætning og indtjening.

Hold
Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der har nogen erfaring med varesalg og har adgang til butikkens salgsdata.

Beskrivelse: Deltageren kan
anvende handlingsparametre til optimering af salg og indtjening i butikken
identificere udviklingsområder og opstille realistiske målsætninger samt løsningsforslag, fx inden for områder som kampagnevarer, private label, mersalgsindsats, salg pr. kunde og salg pr. m2
anvende analyse af kundestrøm, for herigennem at kunne optimere butikkens arealanvendelse, for at sikre omsætning og indtjening i butikken

Fagnummer: 48338 Butiksdrift - Optimering Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.712,45