Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Kort fortalt

Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Der kan efter bestået kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut), der dækker i hele norden. Flere forsikringsselskaber kræver, at håndværkere, der arbejder med gnistproducerende værktøj, har et certifikat på kurset fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Der kan udstedes certifikat hos DBI, hvis faglæreren, der gennemfører AMU-kurset, har et gyldigt instruktørcertifikat hos DBI.

Kursusinformation

Brandforanstaltninger v/gnistproducerende værktøj er et kursus, der henvender sig til personer, der arbejder med værktøj, der kan producere gnister. Kurset har til formål at lære deltagerne, hvordan de kan forebygge brande og håndtere situationer, hvor der opstår brand.

På kurset vil deltagerne lære om de forskellige typer af gnistproducerende værktøj og de risici, der er forbundet med brugen af disse. Der vil også blive gennemgået, hvordan man kan forebygge brande ved at tage de rigtige forholdsregler og ved at have det rette udstyr til rådighed.

Der vil blive givet praktiske øvelser i brandslukning og håndtering af brandfarlige materialer. Kurset vil også omhandle, hvordan man kan evakuere personer på en sikker måde i tilfælde af brand.

Brandforanstaltninger v/gnistproducerende værktøj er en vigtig kursus for personer, der arbejder med værktøj, der kan producere gnister. Det kan være med til at forebygge brande og redde liv, og det er derfor en investering, der er værd at overveje.

Hold

15-06-2023
Varmt arbejde
Herningsholm - 150
1 dag Daghold Garantikursus
29-06-2023
Brandforanstaltninger v/gnistproducerende værktøj
UCH, Valdemar Poulsens Vej 2, Holstebro
1 dag Daghold
06-07-2023
Brandforanstaltninger v/varmt arbejde gnist
UCH, Valdemar Poulsens Vej 2, Holstebro
1 dag Daghold
14-06-2023
Varmt arbejde
Herningsholm - 150
1 dag Daghold
21-06-2023
Varmt arbejde
Herningsholm - 150
1 dag Daghold
26-06-2023
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
UCH, Valdemar Poulsens Vej 2, Holstebro
1 dag Daghold
27-06-2023
Brandforanstaltninger v, gnistproducerende værktøj
UCH, Valdemar Poulsens Vej 2, Holstebro
1 dag Daghold
Brandforanstaltninger v/gnistproducerende værktøj.
Der tages forbehold for prisændringer i forbindelse med finansloven 2020.
Info om fag
45141 - Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.
Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.
Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.
Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden.
Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.
Foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Fagnummer: 45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 1.058,15