Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Betje. og vedligeh. af gødningsmaskiner

Kort fortalt

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring betjening, rutinemæssig vedligeholdelse og små reparationer af maskiner til udbringning af gødning.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
20930 - Betje. og vedligeh. af gødningsmaskiner

Målgruppe: Målgruppen for kurserne er traktor- og jordbrugsmaskinførere beskæftiget på landbrugsbedrifter og maskinstationer.

Beskrivelse: Deltageren kan, med henblik på optimal udnyttelse af maskinerne, klargøre, indstille og betjene udvalgte maskiner til udbringning af gødning, herunder montere relevant udstyr.
Deltageren kan, med udgangspunkt i maskinernes instruktionsbog, foretage daglig og periodisk vedligeholdelse, herunder foretage udskiftning af sliddele.
Deltageren kan foretage simpel fejlfinding og udføre ukomplicerede reparationer på maskiner til udbringning af gødning, herunder vurdere, hvornår reparationsopgaver bør overlades til professionelle reparatører og rentabiliteten ved en renovering.
Deltageren kan overholde de sikkerhedsregler, sikkerhedsforhold og færdselsregler, som er forbundet med kørsel, anvendelse og vedligeholdelse af maskiner til udbringning af gødning.

Fagnummer: 20930 Betje. og vedligeh. af gødningsmaskiner Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.340,00 Uden for målgruppe: DKK 9.563,50