Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Bearbejdning af data fra informationsindsamling

Kort fortalt

Deltageren kan efter kurset foretage en systematisk bearbejdning af indsamlede data til belysning af formålet med dataindsamlingen, eksempelvis ifm. markedsføring af virksomhedens produkter, samt fremlægge en formativ analyse/rapport af de bearbejdede data til virksomhedens ledelse/relevante afdelinger, således at disse kan agere/handle hensigtsmæssigt.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
40414 - Bearbejdning af data fra informationsindsamling

Målgruppe: Medarbejdere der arbejder med informationsindsamling, eksempelvis i forbindelse med markedsføring af virksomhedens produkter.

Beskrivelse: Deltageren kan systematisere og bearbejde indsamlede data fra virksomhedens informationsindsamling analytisk og statistisk. Eksempelvis til det formål, at virksomheden får belyst målgruppens holdninger og behov til virksomhedens produkter.

Deltageren kan udarbejde en mindre informativ analyse/rapport med en konklusion af informationsindsamlingens data og evt. fremhæve forslag til handlinger, således at virksomhedens ledelse/ relevante afdelinger kan agere/handle hensigtsmæssigt.

Fagnummer: 40414 Bearbejdning af data fra informationsindsamling Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30